Psykisk helse og rusarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Covid-19

Oppdal kommune forholder seg i dag til nasjonale føringer.

Fra 27 mai betyr det at vi kan være inntil 50 personer samlet, om vi kan overholde 1 meteren.

For Huset sin del betyr det at det fra tirsdag 1 juni er:

Åpent treffsted:

 • Tirsdager fra kl 11.30 -14.00. Kreativ gruppe kl 10.00 (Påmelding)
 • Onsdager partallsuker, kl. 18.00 - 20.00
 • Torsdager kl 10.00 – 14.00.

Friluftsgruppe:

 • Fredager partallsuker, kl. 11.00. Oppmøte Huset.

 

Tjenestene ellers går som vanlig.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med ansatte på Huset, din kontaktperson ,eller leder Psykisk helse og rusarbeid.

Tlf: Huset 918 96 025

Tlf: Leder Psykisk helse og rusarbeid 482 12 711

 

Vi må fortsatt være gode på:

 • Holde 1 meteren
 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Holde oss hjemme om vi ikke er friske.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.

 

 

Om Psykisk helse og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid gir tjenester til personer som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. Tilbudet er primært for ungdom og voksne.

Eksempler på psykiske vansker/rusproblemer

Alle har vi en psykisk helse, men i perioder kan livet by på utfordringer som for eksempel:

 • angst
 • depresjon/tristhet/ensomhet
 • sorg/kriser
 • spiseproblemer
 • tvangstanker/handlinger
 • voldsomme humørsvingninger
 • relasjonsproblemer
 • rus-og avhengighetsutfordringer

Kontaktinformasjon

venteromVed kontakt første gang:

 • Henvisning fra fastlege er ønskelig.
 • Du kan også kontakte tjenesten direkte ved leder psykisk helse- og rusarbeid, Inga Snøve Tlf. 482 12 711.  E-post: inga.snove@oppdal.kommune.no

Lokaler: Vi har lokaler på Helsesenteret, Seljevegen 6, inngang 3 (på nordsiden). Der har vi felles venterom med røngten og medisinsk rehabilitering.

Ansatte - Psykisk helse og rusarbeid
Ansatte  - psykisk helse og rusarbeid
Navn Telefon/Mobil E-post:
 Inga Snøve, leder  482 12 711  Inga Snøve
 Ingrid Sesaker  918 96 034  Ingrid Sesaker
 Anne Sæther  482 12 714   Anne Sæther 
 Bente Schive   482 12 712   Bente Schive 
 Marit Håker Skarsheim   918 96 014   Marit Skarsheim 
 Aud Ingrid Loe Bretten  918 96 060  Aud Ingrid L. Bretten
 Peggy Furseth Mjøen  918 96 025  Peggy F. Mjøen
 Terje Tronsgård  971 03 334  Terje Tronsgård
 Gunn Maridal Loe  918 96 095  Gunn Maridal Loe
 Line Dyrstad Solvang  918 96 026  Line Solvang
 Bjørg Vognild  902 96 527 Bjørg Vognild

 

Hva vi kan hjelpe deg med?

 • Individuell oppfølging
 • Samtaler
 • Hjelp til koordinering av tjenester og utarbeidelse av Individuell plan
 • Medisindosering
 • Hjemmebesøk
 • Boveiledning, i samhandling med boveiledningsteam (link til side hjemmetjenesten om boveiledning)
 • Sorggrupper: LEVE
 • Mestringsgrupper:  KIB og KID (Kurs i mestring av depresjon) og DU.
 • Dagsenter "HUSET"

 

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Fra 01.01.19 er det innført 3 pakkeforløp ved henvisning til Spesialisthelsetjenesten:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i Psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Forløpene skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukeren.

Målsetningene med pakkeforløpene til psykisk helse og rus:
 • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner
Mer informasjon om pakkeforløpene finner du her:

Helsedirektoratet

Helsenorge.no

 

 

Dagsenter Huset

husetDagsenter Huset tilbyr mange ulike aktiviteter. (Se månedsbrev for oversikt over aktiviteter denne måned)

Huset ligger ved nedkjørselen til Oppdal idrettshall, i sokkelen til Bjørndalshagen dagsenter.

Adresse: Skulesvingen 15, 7340 Oppdal.

Aktiviteter

Aktivitet kan bidra til at du kommer ut av isolasjon og ensomhet, føler tilhørighet og blir kjent med nye mennesker. Tilbudet er uforpliktende og det er opp til hver enkelt å velge det som passer, alt etter behov og dagsform.

Åpen dag

snømennHer kan du treffe andre og bli en del av et sosialt felleskap, ta en kopp kaffe, lese avisa, spise lunsj, eller delta på ulike hobbyaktiviteter og turer.

Tirsdager: Kl. 10.00 - 14.30

Onsdager - partallsuker: Kl. 17.30 - 20.30

Torsdager: Kl. 10.00 - 14.00

Er dette noe for deg, ta kontakt med:

Ungdomsgruppe

Dette er et tilbud til unge voksne. Her kan du treffe andre med noen av de samme utfordringene som deg. Her lages felles mat og du kan delta i ulike aktiviteter og i et sosialt felleskap.

Onsdager: Kl. 12.00 - 15.00.

Om du bor langt unna sentrum, kan vi hente deg.

Er du interessert, ta kontakt med:

Damegruppe

Dette er ei gruppe for damer over 60/70 år, som kan oppleve ensomhet. Her får du treffe andre, drikke en kopp kaffe og mulighet for en god prat. Av og til tar vi oss også en tur.

Har du behov for skyss, henter vi deg.

Er dette noe for deg, ta kontakt med:

Mandager - oddetalsuker: Kl. 11.30 - 13.00.

 

Fredagsgruppe

Dette er for deg som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus. Sammen drar vi på tur for å oppleve naturen og ha det trivelig i lag.svartkjel

Annenhver fredager (oddetallsuke) fra kl. 11.00 - 15.30.

Er du interessert, ta kontakt med:

 

Månedsbrev og aktivitetsplan

Her kan du lese om aktivtetene på "Huset":

Aktivitetsplan juni 2021

Månedsbrev juni 2021

Mental helse

Vi samarbeider med brukerorganisasjonen  Mental Helse, og de har kontor på "Huset".

Hjelpetelefonen til mental helse

AA-Oppdal

Anonyme Alkoholikere (AA) er et fellesskap av kvinner og menn, som deler sine erfaringer, styrker og håp med hverandre, for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre til å friskne til fra alkoholisme/medisinavhengighet.

Anonyme Alkoholikere (AA) har startet en ny gruppe i Oppdal. De har ukentlige treff.

Dersom dette er noe for deg, ta gjerne kontakt for mer informasjon: Psykisk helse og rusarbeid, Oppdal kommune, tlf. 918 96 034.

 

Kriser og selvmordstanker

Når du er i en krise, står i store belastninger og/eller opplever selvmordstanker er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Det finnes personer som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, eller ta kontakt med en helsetjeneste eller hjelpetelefon.

 

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år den 10. oktober, med forskjellige tema og arrangement.

Tema i 2020 er Spør mer.

Her er: Program for markering av Verdensdagen for psykisk helse i Oppdal

 

Psykisk helse for barn og unge

Tjenester til barn under 13 år

Kontakt PP-tjenesten.

Tjenester til ungdom 13 - 18 år.

PP-tjenesten gir også hjelp til ungdom 13 - 15 år.

Psykisk helse og rusarbeid gir tjenester til ungdom mellom 13 - 18 år, og tjenesten har tett samarbeid med skolene og skolehelsetjenesten.

Ønsker du kontakt med tjenesten kan du gjerne gjøre det via lærer, helsesøster eller fastlege. Du kan også ta kontakt direkte til tjenesten, ved:

 • leder psykisk helse- og rusabeid, Inga Snøve
 • Bente Schive
 • Gunn Maridal Loe

Helsestasjon for ungdom:

Familiesenter

Tjenesten er også en del av Familiesenteret. Gjennom Familiesenteret organiseres det BAPP grupper . BAPP er et forebyggende gruppetilbud for barn av foreldre som sliter med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Vi har barne- (8 - 12 år) eller ungdomsgrupper (13 - 16 år) hvert år i oktober. Hvis du er interessert i å høre mer om BAPP, ta kontakt på med Helsestasjonen, tlf.nr. 918 96 077.

Chat for barn og ungdom

Pio-senteret har åpnet en chat for barn og ungdom: Noen på hjertet? Chatten er for personer opp til 25 år, som har har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten kan man anonymt, enkelt og trygt snakke med unge voksne i Pio-senteret. Chatten er åpen hver tirsdag og onsdag klokken 16 - 20.

Mestringskurs for ungdom

Kurset handler om å forstå sammenhenger mellom tanker og følelser, og hvordan nedstemthet og tristhet kan oppstå, og hvordan du kan påvirke egne følelser gjennom tanker og handlinger.

Oppstart i uke 43. Les mer om kurset her.

Andre tjenester

Andre tjenester du kan ha behov for:

Relevante nettsider

Verdensdagen for psykisk helse

Mental helse

Hjelpetelefonen til mental helse

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Krisesenteret for Orkdal og omegn

Rådet for psykisk helse

Ruskontrakt


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 28.01.2016 13.52