Psykisk helse og rusarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Verdensdagen for psykisk helse 2020

Temaet for 2020 er "Spør mer".

Her finner du programmet til to aktuelle arrangementer:

GRADVIS ÅPNING AV TJENESTENE - JFR KORONASITUASJONEN

For fortsatt å ivareta smittevern, åpner tjenesten vår gradvis opp igjen 28.05.20.

Generelle smittevernråd gjelder fortsatt, og formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Ansatte er tilbake til sine kontorer på Oppdal helsesenter. Vi fortsetter med oppfølging via telefon, gåturer, samtaler på kontoret og maks ett hjemmebesøk pr. dag.

Alle som møter på kontorene skal ha en avtale i forkant, gjøre håndvask både ved ankomst og når en forlater kontoret. Unngå unødig opphold på venterommet.

Huset åpner gradvis opp. For å kunne ivareta 1 meters-regelen, er det et visst antall personer det er plass til ved hvert treff. For å kunne ivareta smittevernet, er det oppmøte kun ved avtale først. Anbefaler å følge med på månedsbrev, som også ligger på hjemmesida og Facebook.

Dere som har vært i kontakt med tjenesten på ulike vis, har forholdt dere til eksisterende retningslinjer knyttet til smittevern. Vi har blitt møtt med forståelse for at vi i en periode har hatt redusert tjenestetilbud.

TUSEN TAKK til dere alle for at vi sammen har bidratt til en felles dugnad for å redusere smitte av covid-19 viruset.

Vi vil ønske alle sammen en riktig GOD VÅR OG SOMMER!

Om Psykisk helse og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid gir tjenester til personer som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. Tilbudet er primært for ungdom og voksne.

Eksempler på psykiske vansker/rusproblemer

Alle har vi en psykisk helse, men i perioder kan livet by på utfordringer som for eksempel:

 • angst
 • depresjon/tristhet/ensomhet
 • sorg/kriser
 • spiseproblemer
 • tvangstanker/handlinger
 • voldsomme humørsvingninger
 • relasjonsproblemer
 • rus-og avhengighetsutfordringer

Kontaktinformasjon

venteromVed kontakt første gang:

 • Henvisning fra fastlege er ønskelig.
 • Du kan også kontakte tjenesten direkte ved leder psykisk helse- og rusarbeid, Inga Snøve Tlf. 72 40 13 18, eller 482 12 711.  E-post: inga.snove@oppdal.kommune.no

Lokaler: Vi har lokaler på Helsesenteret, Seljevegen 6, inngang 3 (på nordsiden). Der har vi felles venterom med røngten og medisinsk rehabilitering.

Ansatte - Psykisk helse og rusarbeid
Ansatte  - psykisk helse og rusarbeid
Navn Telefon/Mobil E-post:
 Inga Snøve, leder  482 12 711  Inga Snøve
 Ingrid Sesaker  918 96 034  Ingrid Sesaker
 Anne Sæther  482 12 714   Anne Sæther 
 Bente Schive   482 12 712   Bente Schive 
 Marit Håker Skarsheim   918 96 014   Marit Skarsheim 
 Aud Ingrid Loe Bretten  918 96 060  Aud Ingrid L. Bretten
 Peggy Furseth Mjøen  918 96 025  Peggy F. Mjøen
 Terje Tronsgård  971 03 334  Terje Tronsgård
 Gunn Maridal Loe  918 96 095  Gunn Maridal Loe
 Line Dyrstad Solvang  918 96 026  Line Solvang
 Bjørg Vognild  902 96 527 Bjørg Vognild

 

Hva vi kan hjelpe deg med?

 • Individuell oppfølging
 • Samtaler
 • Hjelp til koordinering av tjenester og utarbeidelse av Individuell plan
 • Medisindosering
 • Hjemmebesøk
 • Boveiledning, i samhandling med boveiledningsteam (link til side hjemmetjenesten om boveiledning)
 • Sorggrupper: LEVE
 • Mestringsgrupper:  KIB og KID (Kurs i mestring av depresjon) og DU.
 • Dagsenter "HUSET"

 

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Fra 01.01.19 er det innført 3 pakkeforløp ved henvisning til Spesialisthelsetjenesten:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i Psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Forløpene skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukeren.

Målsetningene med pakkeforløpene til psykisk helse og rus:
 • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner
Mer informasjon om pakkeforløpene finner du her:

Helsedirektoratet

Helsenorge.no

 

 

Dagsenter Huset

husetDagsenter Huset tilbyr mange ulike aktiviteter. (Se månedsbrev for oversikt over aktiviteter denne måned)

Huset ligger ved nedkjørselen til Oppdal idrettshall, i sokkelen til Bjørndalshagen dagsenter.

Adresse: Skulesvingen 15, 7340 Oppdal.

Aktiviteter

Aktivitet kan bidra til at du kommer ut av isolasjon og ensomhet, føler tilhørighet og blir kjent med nye mennesker. Tilbudet er uforpliktende og det er opp til hver enkelt å velge det som passer, alt etter behov og dagsform.

Åpen dag

snømennHer kan du treffe andre og bli en del av et sosialt felleskap, ta en kopp kaffe, lese avisa, spise lunsj, eller delta på ulike hobbyaktiviteter og turer.

Tirsdager: Kl. 10.00 - 14.30

Onsdager - partallsuker: Kl. 17.30 - 20.30

Torsdager: Kl. 10.00 - 14.00

Er dette noe for deg, ta kontakt med:

 • leder psykisk helse- og rusarbeid, tlf. 482 12 711 (e-post: inga.snove@oppdal.kommune.no), eller
 • Peggy Mjøen, tlf. 918 96 025 (e-post: peggy.mjoen@oppdal.kommune.no), eller
 • telefon til "Huset": 72 40 13 26, eller
 • bare møte opp.
Ungdomsgruppe

Dette er et tilbud til unge voksne. Her kan du treffe andre med noen av de samme utfordringene som deg. Her lages felles mat og du kan delta i ulike aktiviteter og i et sosialt felleskap.

Onsdager: Kl. 12.00 - 15.00.

Om du bor langt unna sentrum, kan vi hente deg.

Er du interessert, ta kontakt med:

Damegruppe

Dette er ei gruppe for damer over 60/70 år, som kan oppleve ensomhet. Her får du treffe andre, drikke en kopp kaffe og mulighet for en god prat. Av og til tar vi oss også en tur.

Har du behov for skyss, henter vi deg.

Er dette noe for deg, ta kontakt med:

Mandager - oddetalsuker: Kl. 11.30 - 13.00.

 

Fredagsgruppe

Dette er for deg som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus. Sammen drar vi på tur for å oppleve naturen og ha det trivelig i lag.svartkjel

Annenhver fredager (oddetallsuke) fra kl. 11.00 - 15.30.

Er du interessert, ta kontakt med:

 

Månedsbrev og aktivitetsplan

Her kan du lese om aktivtetene på "Huset":

Aktivitetsplan september 2020

Månedsbrev september 2020

Aktivitetsplan oktober 2020

Månedsbrev oktober 2020

Mental helse

Vi samarbeider med brukerorganisasjonen  Mental Helse, og de har kontor på "Huset".

Hjelpetelefonen til mental helse

AA-Oppdal

Anonyme Alkoholikere (AA) er et fellesskap av kvinner og menn, som deler sine erfaringer, styrker og håp med hverandre, for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre til å friskne til fra alkoholisme/medisinavhengighet.

Anonyme Alkoholikere (AA) har startet en ny gruppe i Oppdal. De har ukentlige treff.

Dersom dette er noe for deg, ta gjerne kontakt for mer informasjon: Psykisk helse og rusarbeid, Oppdal kommune, tlf. 918 96 034.

 

Kriser og selvmordstanker

Når du er i en krise, står i store belastninger og/eller opplever selvmordstanker er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Det finnes personer som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, eller ta kontakt med en helsetjeneste eller hjelpetelefon.

 

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år den 10. oktober, med forskjellige tema og arrangement.

Tema i 2020 er Spør mer.

Her er: Program for markering av Verdensdagen for psykisk helse i Oppdal

 

Psykisk helse for barn og unge

Tjenester til barn under 13 år

Kontakt PP-tjenesten.

Tjenester til ungdom 13 - 18 år.

PP-tjenesten gir også hjelp til ungdom 13 - 15 år.

Psykisk helse og rusarbeid gir tjenester til ungdom mellom 13 - 18 år, og tjenesten har tett samarbeid med skolene og skolehelsetjenesten.

Ønsker du kontakt med tjenesten kan du gjerne gjøre det via lærer, helsesøster eller fastlege. Du kan også ta kontakt direkte til tjenesten, ved:

 • leder psykisk helse- og rusabeid, Inga Snøve
 • Bente Schive
 • Gunn Maridal Loe

Helsestasjon for ungdom:

Familiesenter

Tjenesten er også en del av Familiesenteret. Gjennom Familiesenteret organiseres det BAPP grupper . BAPP er et forebyggende gruppetilbud for barn av foreldre som sliter med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Vi har barne- (8 - 12 år) eller ungdomsgrupper (13 - 16 år) hvert år i oktober. Hvis du er interessert i å høre mer om BAPP, ta kontakt på med Helsestasjonen, tlf.nr. 72 40 14 80.

Chat for barn og ungdom

Pio-senteret har åpnet en chat for barn og ungdom: Noen på hjertet? Chatten er for personer opp til 25 år, som har har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten kan man anonymt, enkelt og trygt snakke med unge voksne i Pio-senteret. Chatten er åpen hver tirsdag og onsdag klokken 16 - 20.

Mestringskurs for ungdom

Kurset handler om å forstå sammenhenger mellom tanker og følelser, og hvordan nedstemthet og tristhet kan oppstå, og hvordan du kan påvirke egne følelser gjennom tanker og handlinger.

Oppstart i uke 43. Les mer om kurset her.

Andre tjenester

Andre tjenester du kan ha behov for:

Relevante nettsider

Verdensdagen for psykisk helse

Mental helse

Hjelpetelefonen til mental helse

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Krisesenteret for Orkdal og omegn

Rådet for psykisk helse

Ruskontrakt


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 28.01.2016 13.52