I samarbeid med pasienten legges det en plan for hjemmerehabiliteringen der han/hun vil bli tett oppfulgt av fagfolk i perioden som avtales.   

Tjenestekriterier

 

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema

Kontakt:

Hverdagsrehabiliteringskoordinator Gunn Frilseth, tlf 72 40 13 50 / 918 96 065 (kontortid 07.30-15), e-post: gunn.frilseth@oppdal.kommune.no

Postadresse:

Hjemmetjenesten 

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal 

Tjenesten er hjemlet i:

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2